Anexo IVA - Cargos Efetivos

2024

Abril (pdf) / (csv)

Agosto (pdf) / (csv) 

Dezembro (pdf) / (csv)

2023

Abr| Ago | Dez

2022

Abr | Ago | Dez

2021

Abr | Ago | Dez

2020

Abr | Ago | Dez

2019

Abr | Ago | Dez

2018

Abr | Ago | Dez

2017

Abr | Ago | Dez

2016

Abr | Ago | Dez

2015

Fev | Mai | Ago | Dez

2014

Fev | Mai | Ago | Nov

2013

Fev | Mai | Ago | Nov

2012

Fev | Mai | Ago | Nov

2011

Fev | Mai | Ago | Nov

2010

Fev | Mai | Ago | Nov

2009

Ago | Nov